Podpora VDV

Díky příspěvku od Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové jsme mohli v roce  2020 klientům domova se zvláštním režimem nabídnout dvě další elektrické polohovací postele a nové matrace.

Pořízení těchto postelí zvýšilo kvalitu pobytu uživatelům služby a zároveň vedlo ke zlepšení práce pečujícího personálu, který tak může lépe a méně namáhavě manipulovat s uživateli.

Děkujeme touto cestou Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za opakovanou podporu našich sociálních služeb. 

logo VDV
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové