Archiv autora: ivo.cirbus

Podpora VDV

Díky příspěvku od Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové jsme mohli v roce  2020 klientům domova se zvláštním režimem nabídnout dvě další elektrické polohovací postele a nové matrace.

Pořízení těchto postelí zvýšilo kvalitu pobytu uživatelům služby a zároveň vedlo ke zlepšení práce pečujícího personálu, který tak může lépe a méně namáhavě manipulovat s uživateli.

Děkujeme touto cestou Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za opakovanou podporu našich sociálních služeb. 

logo VDV
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Informace pro rodinné příslušníky

Postupné uvolňování od 25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 budete mít opět možnost navštívit svoje blízké v Domově u zámku.

Je nutno dodržet následující pravidla:

– na návštěvu je nutno hlásit se sociální pracovnici den předem telefonicky na těchto číslech:

Středisko Ivanovice na Hané – návštěvní doba od 14 do 15 hod a hlásit se předem na telefonním čísle 517 307 082 (sesterna Ivanovice na Hané).

Středisko Chvalkovice na Hané – návštěvní doba od 14 do 16 hod a hlásit se předem na telefonním čísle 608 517 300 (sociální pracovnice).

Objednávat se můžete pondělí – pátek od 8 hod do 15 hod.

– víkendové návštěvy nahlaste v pátek do 15 hod.
– při příchodu použijte dezinfekční prostředek, ústa si zakryjte rouškou
– bude vám změřena tělesná teplota
– každá návštěva vypíše dotazník o bezinfekčnosti
– zapište se do návštěvní knihy
– v případě příznaků je návštěva zakázána
– návštěvní doba bude omezena a to denně od 14.00 hod do 16.00 hod.
– areál domova bude stále uzamčený, je nutno zazvonit na hlavní bránu – choďte do domova pouze hlavním vchodem
– návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na klienta – klient může mít návštěvu 1x týdně
– doba návštěvy u klienta max. 30 minut
– mezi klientem a vámi musí být dodržen odstup 2 metry
– k návštěvě využijte venkovní lavičky
– klienty na vozíčku vám přivezeme do jídelny nebo pod venkovní altán
– na pokoje choďte pouze k imobilním klientům

PROSÍME, RESPEKTUJTE TATO OPATŘENÍ!!

Kariéra

Hledáte práci

pečovatele/ky s levným ubytováním i pro Vaši rodinu?

nové byty 1 + KK, 2 + KK
ve Chvalkovicích na Hané
s garantovaným nájmem 57,50 Kč/m2.

Určeno pro ekonomicky aktivní osoby či rodiny s nízkými příjmy, které nevlastní žádné bydlení.

Pracovní pozice: pečovatel/ka v domově pro seniory, případně pomocník/ce v kuchyni (www.domovuzamku.cz), dělník/ce na stavbě.

V obci je k dispozici „Dětská skupina Ivanka“ pro děti od 2 do 7 let, ZŠ, ZUŠ atd.

Vybavení bytů: umyvadlo, sprchový kout, WC, kuchyňská linka, varná deska, trouba.

Pronájem bytů a nástup do práce možný od 1. 1. 2019.

KONTAKT:

Ing. Jana Herajtová, projektová manažerka „Domova u zámku, z.s.“
Projekt EU, IROP Výzva 35 – Sociální bydlení „Most mezi generacemi“.
tel. 773398938
e-mail: Info@ravys.cz

Adventní koncert 2015 z Pražské Lorety

Vážení návštěvníci,

je nám ctí Vám představit Adventní koncert 2015 z Pražské Lorety jehož pozornost byla zaměřena na náš domov.

Tímto bychom se s Vámi o tuto událost chtěli podělit a také bychom chtěli poděkovat České televizi za možnost účastnit se adventní sbírky, jejíž výtěžek bude použit na zvelebení Domova u zámku.

*video se zobrazí po rozkliku obrázku níže

dfsdfsdfsd

Ještě, než nás štáb České televize opustil udělali jsme si společnou fotku s Jakubem Železným.

7d4e9fb0-acc8-417e-acee-bb52a83d07d5

 

Poděkování za naši péči

Velice nás potěšilo poděkování, kterého se nám dostalo za naši péči. Text dopisu:

Vážená paní ředitelko, paní Macková,

vážený kolektive Domova u zámku,

všem děkuji za starost a péči o mého tatínka Miroslava Rotrekla. Hlavně děkuji sestřičkám, které v této náročné a záslužné práci mu byly nablízku. Velké a zvláštní poděkování posílám paní vrchní paní Pintýřové. Vždy ochotně komunikovala, zařizovala, vysvětlila – při všech povinnostech, které má na svých bedrech si na nás čas udělala.

Všem přeji v této obdivuhodné práci hodně sil a ať se daří ke spokojenosti všem.

Miroslava Zouharová

Díky VDV jsme pořídili další polohovací postele

Díky příspěvku od Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové jsme mohli v květnu 2015 klientům domova se zvláštním režimem nabídnout 4 další elektrické polohovací postele.

Pořízení těchto postelí zvýšilo kvalitu pobytu uživatelům služby a zároveň vedlo ke zlepšení práce pečujícího personálu, který tak může lépe a méně namáhavě manipulovat s uživateli.

Děkujeme touto cestou Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za opakovanou podporu našich sociálních služeb. logo vdv

Dotace z Havířova

V květnu tohoto roku jsme na základě smlouvy o poskytnutí dotace získali podporu od statutárního města Havířova. Podpora ve výši 30.000 Kč je určena na spoluúhradu služeb spojených s poskytováním sociální služby v Domově u zámku. Děkujeme městu Havířovu za tuto podporu.