Archiv autora: ivo.cirbus

Dotace z Havířova

V květnu tohoto roku jsme na základě smlouvy o poskytnutí dotace získali podporu od statutárního města Havířova. Podpora ve výši 30.000 Kč je určena na spoluúhradu služeb spojených s poskytováním sociální služby v Domově u zámku. Děkujeme městu Havířovu za tuto podporu.

Mezinárodní den žen 2015

DSC_0101Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Ing. Jozefu Kolkolovi za to, že dne 8. 3. 2015 zorganizoval a materiálně zabezpečil akci při příležitosti Mezinárodního dne žen, pro klienty Domova u zámku, Ivanovice na Hané. Obyvatelé našeho domova strávili příjemné odpoledne s poslechem lidových písní v podání harmonikáře a opékáním klobás na grilu, které mohli zapít nealkoholickým pivem nebo minerálkou.

Fotografie nejdete zde.