Archiv rubriky: Aktuality

Adventní koncert 2015 z Pražské Lorety

Vážení návštěvníci,

je nám ctí Vám představit Adventní koncert 2015 z Pražské Lorety jehož pozornost byla zaměřena na náš domov.

Tímto bychom se s Vámi o tuto událost chtěli podělit a také bychom chtěli poděkovat České televizi za možnost účastnit se adventní sbírky, jejíž výtěžek bude použit na zvelebení Domova u zámku.

*video se zobrazí po rozkliku obrázku níže

dfsdfsdfsd

Ještě, než nás štáb České televize opustil udělali jsme si společnou fotku s Jakubem Železným.

7d4e9fb0-acc8-417e-acee-bb52a83d07d5

 

Poděkování za naši péči

Velice nás potěšilo poděkování, kterého se nám dostalo za naši péči. Text dopisu:

Vážená paní ředitelko, paní Macková,

vážený kolektive Domova u zámku,

všem děkuji za starost a péči o mého tatínka Miroslava Rotrekla. Hlavně děkuji sestřičkám, které v této náročné a záslužné práci mu byly nablízku. Velké a zvláštní poděkování posílám paní vrchní paní Pintýřové. Vždy ochotně komunikovala, zařizovala, vysvětlila – při všech povinnostech, které má na svých bedrech si na nás čas udělala.

Všem přeji v této obdivuhodné práci hodně sil a ať se daří ke spokojenosti všem.

Miroslava Zouharová

Díky VDV jsme pořídili další polohovací postele

Díky příspěvku od Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové jsme mohli v květnu 2015 klientům domova se zvláštním režimem nabídnout 4 další elektrické polohovací postele.

Pořízení těchto postelí zvýšilo kvalitu pobytu uživatelům služby a zároveň vedlo ke zlepšení práce pečujícího personálu, který tak může lépe a méně namáhavě manipulovat s uživateli.

Děkujeme touto cestou Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za opakovanou podporu našich sociálních služeb. logo vdv

Dotace z Havířova

V květnu tohoto roku jsme na základě smlouvy o poskytnutí dotace získali podporu od statutárního města Havířova. Podpora ve výši 30.000 Kč je určena na spoluúhradu služeb spojených s poskytováním sociální služby v Domově u zámku. Děkujeme městu Havířovu za tuto podporu.

Mezinárodní den žen 2015

DSC_0101Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Ing. Jozefu Kolkolovi za to, že dne 8. 3. 2015 zorganizoval a materiálně zabezpečil akci při příležitosti Mezinárodního dne žen, pro klienty Domova u zámku, Ivanovice na Hané. Obyvatelé našeho domova strávili příjemné odpoledne s poslechem lidových písní v podání harmonikáře a opékáním klobás na grilu, které mohli zapít nealkoholickým pivem nebo minerálkou.

Fotografie nejdete zde.