Díky VDV jsme pořídili další polohovací postele

Díky příspěvku od Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové jsme mohli v květnu 2015 klientům domova se zvláštním režimem nabídnout 4 další elektrické polohovací postele.

Pořízení těchto postelí zvýšilo kvalitu pobytu uživatelům služby a zároveň vedlo ke zlepšení práce pečujícího personálu, který tak může lépe a méně namáhavě manipulovat s uživateli.

Děkujeme touto cestou Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za opakovanou podporu našich sociálních služeb. logo vdv