Dotace z Havířova

V květnu tohoto roku jsme na základě smlouvy o poskytnutí dotace získali podporu od statutárního města Havířova. Podpora ve výši 30.000 Kč je určena na spoluúhradu služeb spojených s poskytováním sociální služby v Domově u zámku. Děkujeme městu Havířovu za tuto podporu.