Pálení čarodějnic 2016

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba