O NÁS

Naší snahou je v co největší míře ulehčit občanům péči o jejich rodinné příslušníky.DSC_6114

Při poskytování služeb se snažíme vnímat i duchovní rozměr našich uživatelů. Pobytovou sociální službu zabezpečujeme v nepřetržitém provozu. Je zaměřena na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Strategie námi poskytovaných služeb je zaměřena na:

  1. Zajištění odpovídajícího sociálního postavení a životního standardu starší generace.
  2. Spolupráci se zdravotníky, sociálními pracovníky, pedagogy a církvemi.
  3. Zajištění právní pomoci při řešení životních situací a poskytnutí pomoci při jednání s úřady a institucemi.
  4. Vytváření podmínek pro společenské, zájmové a kulturní vyžití seniorů.
  5. Zajištění finanční stability organizace.
  6. Neustálé zkvalitňování péče a převedení systému plošně poskytované péče na systém individuální podpory uživatelů služeb.
  7. Vytvoření důstojného prostředí pro bydlení a kvalitní život uživatelů v seniorském věku v domově.
  8. Vytvoření podmínek pro kvalitní provozování sociálních služeb pro ležící pacienty, prostory, personální a materiální podmínky.
  9. Vytvoření funkčního celku se sousedícím zámkem v oblasti kulturních a sportovních akcí.

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba