O nás

Domov u zámku, z.s.Logo DUZ 2014 barevne je neziskovou nestátní organizací, která provozuje ve Chvalkovicích na Hané od roku 2009 a v Ivanovicích na Hané od roku 2012 domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a pečovatelskou službu. Usilujeme především o to, aby uživatelé žijící v domově  byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili běžným způsobem života. Služby respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Provoz domovů je financován kombinací zdrojů od uživatelů, příspěvků na péči, darů, příspěvků dárců a dotací MPSV.

Současná kapacita služeb

  • Domov pro seniory                            90 lůžek
  • Domov se zvláštním režimem           47 lůžek
  • Pečovatelská služba                         20 uživatelů

Domov u zámku, z.s. je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

LOGO-APSS

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba