Pečovatelská služba

Registrovaná terénní služba je poskytována seniorům starším 65ti let. V rámci služby je nabízena péče a služby v domácnosti uživatele a zajištění stravy a to včetně celodenní. Současná kapacita je 20 uzavřených smluv.

Základní činnosti pečovatelské služby

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Poslání pečovatelské služby

Pečovatelská služba pomáhá seniorům setrvávat ve svých domovech, umožňuje zachovat v maximální míře jejich dosavadní způsob života, kvalitu a soběstačnost, nepřetrhávat vazby na příbuzné a blízké.

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává důstojný život.

Cíl služby

Podpora a pomoc v domácím prostředí, která vede k zachování  běžného způsobu života, spokojenosti a částečné soběstačnosti uživatele v kruhu rodiny nebo přátel.

Ceník pečovatelské služby

Ceny služeb vychází z cen určených vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se  provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Ceník pečovatelské služby 2015

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba