IROP_CZ_RO_B_C RGB

Most mezi generacemi

Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality

Projektem „Most mezi generacemi“ řešíme problematiku sociálního bydlení, které bude poskytováno na adrese Chvalkovice na Hané 57, 683 23 Ivanovice na Hané, naproti Domova pro seniory.
Cílem projektu je zvýšení dostupnosti bydlení pro domácnosti, které jsou nyní bez domova a v nejistých či nevyhovujících podmínkách. Výstavba sociálního bydlení by měla dále snížit počet lidí bez přístřeší, na ubytovnách, v institucích či sociálně vyloučených lokalitách; měl by snížit počet lidí, kteří vynakládají na bydlení nepřiměřeně vysokou část svých příjmů (např. i podstatná část seniorů), měl by také preventivně působit v oblasti bezdomovectví.
Výsledkem bude rekonstrukce 8 bytů pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení: umyvadlo, sprcha nebo vana, WC, kuchyňská linka, varná deska a trouba. Pronájem nových bytů pro cílové skupiny zahájíme 1. 1. 2019.

Projekt
Most mezi generacemi – Domov u zámku, z.s.
registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0002978
je spolufinancován Evropskou unií.

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba