Galerie

Nejoblíbenější hrou klientů z pavilonu F je jednoznačně házení kroužků 

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba