Žádost o umístění do pobytové služby

Jak požádat o přijetí?

Vyplníte Žádost o umístění a zajistíte si Vyjádření praktického lékaře. Dále Vás požádáme o vyplnění Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Připravte si také kopii Důchodového výměru (případně kopii aktuálního dokladu o provedení výplaty důchodu) a v případě že Vám byl přiznán příspěvek na péči kopii Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. Podrobné informace o umístění i nabízených službách získáte u sociální pracovnice při kontaktní schůzce, popřípadě při telefonickém pohovoru. Sociální pracovnice převezme vyplněnou žádost a ostatní kokumenty a bude Vás informovat o kritériích a pravděpodobném termínu možného přijetí.

Pokud bude v našem zařízení vhodné volné místo, budete ihned kontaktováni a bude s Vámi následně uzavřena „Smlouva o poskytování sociální služby“.


Dokumenty potřebné pro žádost o přijetí:

žádost o umístění – DOMOV U ZÁMKU

Vyjádření praktického lékaře

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba