žádost o zavedení pečovatelské služby

Informace k žádosti o pečovatelskou službu

V případě zájmu o poskytovanou službu musí být vyplněna Žádost o poskytování Pečovatelské služby, kterou si je možno vyzvednout u sociální pracovnice v Domově u zámku nebo stáhnout níže na těchto webových stránkách. Dále je nutné doložit aktuální „Vyjádření lékaře“.

Pečovatelskou službu poskytujeme uživatelům bydlícím ve Chvalkovicích na Hané  i uživatelům bytů v Domě s pečovatelskou službou.

Dům s pečovatelskou službou má 7 bytových jednotek s maximální kapacitou až 14 osob. Všichni uživatelé mají na užívání bytu v DPS řádnou nájemní smlouvu, ve které jsou sjednány platby za nájemné a zálohy za energie.

Po odevzdání vyplněné Žádosti o poskytování Pečovatelské služby ve Chvalkovicích na Hané se Vám telefonicky ozve sociální pracovnice  a domluví si s Vámi termín jednání. Při jednání Vám předá informace týkající se činnosti Pečovatelské služby, prodiskutuje s Vámi Smlouvu o poskytování pečovatelské služby , způsobu placení za poskytované služby, vyslechne Vaše přání a představy týkající se navázání spolupráce a společně se domluvíte na dalším postupu. Následuje další schůzka, při které obvykle dojde k podpisu Smlouvy, což je poslední krok k zavedení a poskytování úkonů Pečovatelské služby. Podpisem Smlouvy zároveň začíná Individuální plánování s klientem Pečovatelské služby.


Dokumenty potřebné pro žádost o zavedení služby:

Žádost o zavedení pečovatelské služby

Vyjádření praktického lékaře

Zpracování osobních údajů

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba