Žádost o zavedení pečovatelské služby

Jak požádat o zavedení služby?

Vyplníte Žádost o zavedení služby a zajistíte si Vyjádření praktického lékaře. Dále Vás požádáme o vyplnění Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Připravte si také kopii Důchodového výměru (případně kopii aktuálního dokladu o provedení výplaty důchodu) a v případě že Vám byl přiznán příspěvek na péči kopii Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. Podrobné informace o nabízených službách získáte u sociální pracovnice při kontaktní schůzce, popřípadě při telefonickém pohovoru. Sociální pracovnice převezme vyplněnou žádost, vyplněný formulář vyjádření lékaře a bude Vás informovat o kritériích a pravděpodobném termínu možného zahájení poskytování služby.

Pokud budeme mít volnou kapacitu, budete ihned kontaktováni a bude s Vámi následně uzavřena „Smlouva o poskytování sociální služby“.


Dokumenty potřebné pro žádost o zavedení služby:

Žádost o zavedení pečovatelské služby

Vyjádření praktického lékaře

Zpracování osobních údajů

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba