Změna úhradové vyhlášky

S účinností od  1.3.2022 se mění vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ohledně základních úhrad za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem.

Nová platba činí:
Úhrada za ubytování činí 250 Kč/den x 30,4 = 7600,- Kč/měsíc
Úhrada za stravu činí       205 Kč/den x 30,4 = 6232,- Kč/měsíc
Celková výše platby: 13 832,- Kč/měsíc
Tímto tedy dochází k navýšení platby za poskytování sociálních služeb o 2280,- Kč/měsíc. Detaily platby budeme řešit individuálně.