V sobotu dne 4.6.2022 bude do 17:00 uzavřený vstup do domova z důvodu konání motocyklových závodů Hanácký lichoběžník.

Změna úhradové vyhlášky

001DuZ Logo
Vítejte ve spolku Domov u zámku.

Věříme, že míra úcty ke stáří udává hodnotu každé kultury, a proto se v tomto duchu snažíme ulevit mnohdy strastiplným životním zvratům. Mnozí lidé v pokročilém věku jsou dnes odkázání sami na sebe a financování svých potřeb mají zajištěno jen ze starobních důchodů. Těmto lidem pomáháme a snažíme se jim opět navrátit chuť do života. Jsme plně kvalifikováni pro vykonávání pobytových sociálních služeb, které naleznete na těchto stránkách.

Pečujeme o klienty, kteří jsou již v důchodu, ať už starobním či invalidním. Máme též zařízení se zvláštním režimem pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou. V rámci naší péče zajišťujeme standardní i nadstandardní služby. Usilujeme především o to, aby uživatelé žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili běžným způsobem života. Služby respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.


Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba