Menu
Domov pro seniorydomov se zvláštním režimem a pečovatelská služba, Domov U Zámku, z.s. Chvalkovice na Hané

Nejčastější dotazy

Jaké služby jsou v domově poskytovány?

V našem zařízení jsou poskytovány registrované pobytové sociální služby a to konkrétně Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (dle definice zákona 108/2006 Sb).

Od kolika let mohu do domova nastoupit?

Služba Domov se zvláštním režimem je poskytována klientům od 50-ti let věku, Domov pro seniory je určen pro klienty od 60-ti let věku. Zájemci spadající do této věkové kategorie musejí být v nepříznivé sociální situaci.

Co je to pojem „Nepříznivá sociální situace“?

Je to ztráta schopností řešit svoji současnou situaci. Důvodem neschopnosti může být: věk, zdravotní stav, sociálně znevýhodňující prostředí, krizová situace či ohrožení práv a zájmů. Pobyt v Domově pro seniory je vhodný v okamžiku, kdy byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb.

Komu je určen Domov pro senior?

Seniorům, kteří mají  sníženou mírou soběstačnosti zejména z důvodu věku, kteří nejsou schopni zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro ně nedostačující a jejich situace vyžaduje pravidelnou   pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

Komu je určen Domov se zvláštním režimem?

Seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost  zejména  z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Přijmete mne, i když jsem soběstačný?

Dokud budete soběstačný, tak s Vámi poskytování sociální služby nezahájíme. Zahájení sociální služby je pro ty klienty, kteří už nemůžou zůstat doma a nestačí jim péče rodiny ani terénních služeb (např. pečovatelské či asistenční služby). Nejčastěji poskytujeme naše služby seniorům, kteří jsou odkázaní na péči druhé osoby a domácí péče nepostačuje.

Jsem nesoběstačný, za jak dlouho mě přijmete?

Nikdy nejsme schopni říct, kdy Vám budeme schopni zahájit poskytování sociální služby. Je to individuální a závisí to na mnoha faktorech, které nemůžeme ovlivnit. Náš pořadník není časový, ale je řazen podle sociální a zdravotní potřebnosti.

Co mám dělat, když už potřebuji s něčím pomoct, ale úplně nesoběstačný nejsem? Proč mě nepřijmete?

Každému je nejlépe doma, ve svém známém prostředí. Doporučujeme spíše využívat pomoci rodiny, svých známých a terénních služeb (např. pečovatelské nebo asistenční služby). Služeb domova je vhodné využívat až když Vám tato pomoc nestačí.

Za jakých podmínek lze do domova nastoupit?

Podmínkou pro přijetí do domova je podání žádosti o umístění a vyjádření praktického lékaře.  Zájemce musí být v nepříznivé sociální situaci, kterou už nemůže zvládnou vlastními silami, nezvládá jí ani za pomoci svoji rodiny či pečovatelské služby. Podrobné informace získá zájemce u sociální pracovnice při kontaktní schůzce, popřípadě při telefonickém pohovoru. Sociální pracovnice převezme vyplněné tiskopisy a bude žadatele informovat o kritériích a pravděpodobném termínu možného přijetí.

Kolik mě bude pobyt v domově stát?

Klient přímo hradí pobyt v zařízení v ceně 305,- Kč/den, celodenní stravu v ceně 255,- Kč/den (tyto ceny jsou s podmínkami danými vyhláškou č. 505/2006 Sb.). Uživatel, který je příjemcem příspěvku na péči dále hradí za poskytování péče a to ve výši přiznaného příspěvku.

V případě zájmu klienta o fakultativní služby poskytované nad rámec standardní péče bude připravena nabídka těchto služeb včetně nákladů na jejich poskytnutí.

Nemám příspěvek na péči, co mám dělat? Je to důležité? Můžu být přijat, i když jej nemám přiznaný?

Doporučujeme zažádat o příspěvek na péči u příslušného Úřadu práce dle místa Vašeho bydliště. Službu Vám můžeme poskytovat, i pokud příspěvek ještě vyřízený nemáte, a to v případě, že se Vaše soběstačnost náhle zhoršila a nestihl/a jste si jej ještě vyřídit.

Jaké dokumenty musím předložit pro přijetí do domova?

Pro přijetí si musíte vyplnit Žádost o umístění a zajistit si aktuální  vyjádření praktického lékaře. Dále bude dobré, pokud si připravíte kopii přiznaného příspěvku na péči a důchodový výměr.

Co když můj důchod nestačí na pokrytí plateb za pobyt v domově?

V případě, kdy klient pobytového zařízení sociálních služeb nemá vlastní příjem nebo příjem nepostačuje k zaplacení plné výše úhrady za ubytování a stravu, umožňuje zákon v § 71 odst. 3, aby se poskytovatel služby dohodl na spoluúčasti na úhradě nákladů s jinými osobami. Spolupodílet se na úhradě nákladů může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s uzavřením smlouvy o spoluúčasti.

Kolik a jaká strava je v domově poskytována?

V domově se podává 4x denně racionální strava z toho nejméně jedna teplá. Diabetici dostávají stravu 5x denně.

Mohu si v domově sám vařit nebo připravovat jídlo?

Ne, klienti si v domově sami stravu připravovat nemohou. Na pokoji mohou mít ale rychlovarnou konvici a uvařit si čaj či kávu. Samozřejmostí je ale káva a čaj připravené personálem.

Mohu si vzít svůj nábytek nebo další osobní věci?

Z hygienických, bezpečnostních ale i estetických důvodů je domov vybaven vhodným nábytkem. Klienti si do domova mohou vzít pouze osobní drobnosti na dovybavení pokoje – obrázky, květiny, fotografie apod.

Mohu si vzít do domova své domácí zvíře?

Ne, z hygienických a bezpečnostních důvodů není pobyt zvířat v domově povolen. V domově máte možnost účastnit se cannisterapie nebo navštívit místní koňské stáje.

Kdo a kdy může přijít na návštěvu?

S ohledem na klid a bezpečí klientů jsou návštěvy v domově možné každodenně mezi 8 – 20 hodinou.

Kdy a jak mohu domov krátkodobě opustit?

Domov lze opustit kdykoliv, po předchozím nahlášení ošetřujícímu personálu. Delší nepřítomnost je potřeba hlásit minimálně den předem, z důvodu odhlášení stravy. V opačném případě by strava musela být účtována.

Jak je zajištěna lékařská péče?

Praktický lékař dochází pravidelně 1x týdně, akutní péče je zajištěny prostřednictvím lékařské záchranné služby. 1x měsíčně navštěvuje zařízení neurolog a psychiatr.

Informace pro zájemce

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

facebook