Menu
Domov pro seniorydomov se zvláštním režimem a pečovatelská služba, Domov U Zámku, z.s. Chvalkovice na Hané

Nabízíme dva druhy registrovaných sociálních služeb

 

Domov pro seniory

Služba je poskytována seniorům od 60-ti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž zdravotní či sociální situace jim neumožňuje samostatné bydlení bez pomoci jiné fyzické osoby. Kapacita služby je 70 lůžek ve středisku Chvalkovice na Hané a  20 lůžek ve středisku Ivanovice na Hané.

Poslání 

Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové sociální služby v nepřetržitém provozu, zaměřené na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Posláním je také vytvářet pro seniory příjemné prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby, podporovat co nejvíce jejich samostatný a důstojný způsob života, udržet a rozvíjet sociální konta.

Cíle domova pro seniory

  1. Podporovat pocit bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče. Poskytnout jim zázemí, pocit bezpečí a jistoty.
  2. Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí.
  3. Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami, udržet sociální vazby našich klientů na rodinu a přátele.
  4. Přiblížit klienty co nejvíce běžnému způsobu života podle jejich možností a schopností.
  5. Podporovat seberealizaci klientů podle jejich zájmů a schopností. Zachovat a posilovat jejich naučené dovednosti.
  6. Vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času, podporovat zájmy a aktivity klientů.
  7. Zvýšit individuální podporu klientů a poskytované služby pružně přizpůsobit potřebám klientů, zajišťovat a udržet individuální schopnosti klientů, v rámci individuálních plánů sledovat jejich vývoj.

Zásady

Podpora samostatnosti

Poskytujeme péči a pomoc vycházející z individuálně určených potřeb uživatelů takovým způsobem, aby byl uživatel služby aktivně podporován k samostatnosti. Naše podpora a péče začíná tam, kde individuálně končí síly a možnosti seniora. Dle individuálních potřeb uživatele se nácvikem běžných činností snažíme o jeho návrat k samostatnosti, případně k zachování a udržení jeho schopností. 

Respektování soukromí

Dbáme na dodržování respektu k soukromí uživatelů služeb a to jak k osobním věcem, kdy s nimi manipulujeme vždy se souhlasem uživatele, tak k respektování soukromého prostoru uživatelů na pokojích, kdy vstupujeme se souhlasem uživatele a dále dbáme na zachovávání mlčenlivosti o všech citlivých a osobních informacích.

Důstojnost

Vytváříme podmínky pro důstojné prožití života ve stáří především respektováním individuality každého uživatele služeb, přičemž dbáme na zachovávání lidských práv, svobod a soukromí uživatelů služeb. Dodržujeme zásady vzájemného slušného společenského chování.

obrázek

Naše služby

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

facebook